Last ned våre siste markedsrapporter, Investment Market Snapshot og Office Market Snapshot, for Q4.

 

Norway Office Market Snapshot 

2022 ble et godt år for kontormarkedet i Oslo. Økonomisk aktivitet var høyere enn forventet og bidro til en sterk etterspørsel etter kontorareal. Lav kontorledighet, høy inflasjon og lav byggeaktivitet har også presset leieprisene oppover. Totalt ble det signert kontrakter for over 900.000 kvm og gjennomsnittsleien økte med 11,4 prosent.

New Call-to-action

 

Norway Investment Market Snapshot

Aktiviteten i investeringsmarkedet kjølnet i årets andre halvdel, og totalt investeringsvolum endte 30 prosent lavere enn i 2021. Yieldnivåene har fortsatt å stige og vi forventer at dette vil fortsette de kommende månedene. Tilgangen på kreditt og forskjeller i prisforventninger mellom kjøper og selger er fortsatt det største hinderet for investeringsaktivitet.

New Call-to-action