Siste innsikt 

Norges eiendomsblogg

Eiendomsforvaltning, Bærekraft

Energikrisen: Eiendomsaktører må ta ansvar

17. oktober 2022

Hvorfor blir ikke potensialet for energieffektivitet i eiendommer realisert når det er energikrise i Europa og Norge? Bygg står i dag for 40 % av energiforbruket i Norge. I årene som kommer skal transport og industri elektrifiseres ytterligere i overgangen til lavutslippssamfunnet, noe som vil øke behovet for elektrisitet. Eiendomsbesittere står i dag overfor en reell mulighet til å bidra betydelig i arbeidet med å redusere energiforbruket.
LES MER

Eiendomsforvaltning, Bærekraft

Det haster for investorer å ta ESG på alvor

4. november 2021

Er ESG (Environment, Social & Governance) en risiko eller mulighet for eiendomsbesittere? Med bare 8 år igjen til å innfri Norges forpliktelser i Parisavtalen om utslippskutt på 50 % innen 2030 og med kommende virkemidler som SFDR og taksonomi, begynner det å haste for eiendomsbesittere og forvaltere som ennå ikke har tatt ESG på alvor.
LES MER

Om bloggen

Som verdens ledende eiendomsrådgiver har CBRE tilgang på et unikt univers av analyser, undersøkelser, innsikt og ressurser. På denne bloggen deler vi vår kunnskap med deg, og vårt primærfokus er rettet mot næringseiendom. Uavhengig om du er kunde eller interessert i eiendomsbransjen, er vårt mål å holde deg oppdatert på de viktigste trendene.

På Norges eiendomsblogg kan du på en enkel måte abonnere på informasjon og tilpasse denne til ditt behov og dine preferanser.

Søk i bloggen