Siste innsikt 

Norges eiendomsblogg

Kontor, Eiendomsstrategi

Kontorets «gjenoppstandelse» krever nye strategier

30. mai 2022

Vi spurte beslutningstakere i over 100 selskaper hvordan de ser på kontorets rolle og deres strategier for eiendomsporteføljen fremover. Vi deler nå våre viktigste funn fra EMEA Office Occupier Sentiment Survey.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Miljø og fleksibilitet. Dimensjoner eiendommen riktig for fremtidens leietakere

27. januar 2022

Leietakerne har i en årrekke sett nytten av økt fleksibilitet og vi som leietakerrådgivere har jobbet med dette i lang tid. Hvorfor er ikke leiekontraktene tilpasset dette? Og hvorfor er det så få utleiere som tar kundenes behov for fleksibilitet virkelig på alvor?  
LES MER

Kontor, Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategien må baseres på et nytt beslutningsgrunnlag

17. desember 2021

I to år har verden levd gjennom en mildt sagt uvanlig periode. Ved å lære av de viktigste aktørene i eiendomsbransjen i verden, ser vi at trendene i markedet kan deles inn i fire hovedområder; talent, beliggenhet, belegg og brukeropplevelse. På bakgrunn av dette har vi funnet åtte sannheter som dagens bedrifter bør basere avgjørelsene sine på.
LES MER

Investeringer, Eiendomsstrategi

Utenlandske eiere er et betydelig gode for norsk eiendomsnæring

21. juni 2021

Uten de internasjonale investorenes inntog på det norske markedet, hadde Norge hatt et mindre profesjonelt, mindre likvid og mindre dynamisk eiendomsmarked, skriver leder for Capital Markets i CBRE, Alexander Stensrud.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Mindre på kontoret, men samhandlingsbehov krever fleksible løsninger

10. mai 2021

En rekke virksomheter justerer retning for eiendomsporteføljen og strategi for arbeidsplassen i takt med endrede arbeidsmønstre som følge av pandemien. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt fremtidig bruk av kontoret og hjemmekontoret, og det forventes økt grad av hybrid-løsninger. Uforutsigbarheten gir økt behov for fleksibilitet i tilgang til areal.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Morgendagens kontor

3. mars 2021

En rekke store virksomheter endrer nå retning for sin eiendomsportefølje og arbeidsstrategi i takt med endrede arbeidsmønstre.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategi etter Covid-19

28. januar 2021

Mange virksomheter revurderer sitt totale arealbehov med utgangspunkt i relativt begrensede antakelser om ansattes bruk. Det kan vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.
LES MER

Analyse, Investeringer, Eiendomsstrategi

Koronakrise og markedsturbulens – hva gjør det med eiendom?

19. mars 2020

Den pågående koronaviruskrisen og smellen i oljemarkedet skaper kaos på børsen. For det norske eiendomsmarkedet er det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut, og det er helt avhengig av hvor langvarig situasjonen blir.
LES MER

Om bloggen

Som verdens ledende eiendomsrådgiver har CBRE tilgang på et unikt univers av analyser, undersøkelser, innsikt og ressurser. På denne bloggen deler vi vår kunnskap med deg, og vårt primærfokus er rettet mot næringseiendom. Uavhengig om du er kunde eller interessert i eiendomsbransjen, er vårt mål å holde deg oppdatert på de viktigste trendene.

På Norges eiendomsblogg kan du på en enkel måte abonnere på informasjon og tilpasse denne til ditt behov og dine preferanser.

Søk i bloggen