Siste innsikt 

Norges eiendomsblogg

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Facility Management

Hvordan finne balansen mellom hybrid og kontor?

18. september 2023

Mange organisasjoner i kontorbaserte bransjer strever fortsatt med å finne effektive og gode løsninger for hybridarbeid og optimalt belegg på arbeidsplassen. Enkelte sliter også med å få folk tilbake på kontoret i tilstrekkelig grad. Vi deler vår åtte-trinnsmodell som en organisasjon bør gå gjennom for å sikre at hybridarbeid blir vellykket.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Tydelige endringer for å imøtekomme fremtidens krav til arbeidsplassen

8. juni 2023

Mange virksomheter har i dag hybride kontorløsninger hvor tilstedeværelse på kontoret i stor grad er styrt av retningslinjer og preferanser. Det innebærer at selskapene må balansere en rekke ulike faktorer når de beslutter måten de skal jobbe på, arbeidsplassløsninger og arealbehov/sammensetning av eiendomsporteføljene sine i tiden fremover. Les mer om trender i vår European Office Occupier Sentiment Survey.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Slutt på antakelser om hvordan kontoret benyttes. Data og teknologi må på banen.

17. mars 2023

Kontorbruken har endret seg. I takt med at virksomheter forsøker å tilrettelegge for en «ny normal», brukes gamle målemetoder for å vurdere behov og utnyttelsesgrad. Resultatet kan innebære et feildesignet areal - eller på porteføljenivå; kostbare uutnyttede arealer. For å kunne tilrettelegge for en ny, hybrid arbeidshverdag må antakelser ut, og data og teknologi inn på banen.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Fem myter og sannheter om aktivitetsbasert arbeid

15. september 2022

Alle endringer er vanskelige, og spesielt utfordrende kan det være å få medarbeidere til å forlate det faste skrivebordet sitt til fordel for en aktivitetsbasert arbeidsstil (ABW, Activity-Based Working). Vi har satt sammen en liste med de fem vanligste mytene om ABW og hvordan man møter dem.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Miljø og fleksibilitet. Dimensjoner eiendommen riktig for fremtidens leietakere

27. januar 2022

Leietakerne har i en årrekke sett nytten av økt fleksibilitet og vi som leietakerrådgivere har jobbet med dette i lang tid. Hvorfor er ikke leiekontraktene tilpasset dette? Og hvorfor er det så få utleiere som tar kundenes behov for fleksibilitet virkelig på alvor?
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Kan vi nå snakke om hva som blir viktig på fremtidens arbeidsplass?

5. august 2021

Vi er fremdeles for opptatt av staffasjen og for lite interessert i hva som skaper en god arbeidsplass når fremtidens kontor diskuteres.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Mindre på kontoret, men samhandlingsbehov krever fleksible løsninger

10. mai 2021

En rekke virksomheter justerer retning for eiendomsporteføljen og strategi for arbeidsplassen i takt med endrede arbeidsmønstre som følge av pandemien. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt fremtidig bruk av kontoret og hjemmekontoret, og det forventes økt grad av hybrid-løsninger. Uforutsigbarheten gir økt behov for fleksibilitet i tilgang til areal.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Morgendagens kontor

3. mars 2021

En rekke store virksomheter endrer nå retning for sin eiendomsportefølje og arbeidsstrategi i takt med endrede arbeidsmønstre.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategi etter Covid-19

28. januar 2021

Mange virksomheter revurderer sitt totale arealbehov med utgangspunkt i relativt begrensede antakelser om ansattes bruk. Det kan vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.
LES MER

Om bloggen

Som verdens ledende eiendomsrådgiver har CBRE tilgang på et unikt univers av analyser, undersøkelser, innsikt og ressurser. På denne bloggen deler vi vår kunnskap med deg, og vårt primærfokus er rettet mot næringseiendom. Uavhengig om du er kunde eller interessert i eiendomsbransjen, er vårt mål å holde deg oppdatert på de viktigste trendene.

På Norges eiendomsblogg kan du på en enkel måte abonnere på informasjon og tilpasse denne til ditt behov og dine preferanser.

Søk i bloggen