Bolig fortsetter å vokse som investeringsklasse og kan ligge an til å gå forbi kontor som den største investeringsklassen i det europeiske eiendomsmarkedet om relativt få år. I Oslo og Norge henger vi litt etter de største landene, men markedet har absolutt de rette karakteristikkene som trengs for å fyre opp under en høy veksttakt fremover.