Siste innsikt 

Norges eiendomsblogg

Analyse, Kontor, Investeringer, Hotell, Bærekraft | ESG, Bolig, Handel

Norway Real Estate Market Outlook 2024

30. januar 2024

CBRE Market Outlook Norway 2024 gir en oppdatert analyse av ulike sektorer i det norske næringseiendomsmarkedet.
LES MER

Analyse, Kontor

Office Market Figures Q4 2023

25. januar 2024

Les vår ferske kvartalsrapport om kontormarkedet.
LES MER

Analyse, Kontor, Bærekraft | ESG

Når kommer den grønne gevinsten?

30. november 2023

Bærekraftssertifiserte kontorbygg oppnår i snitt 7 % høyere leiepriser, viser CBREs gjennomgang av signerte leiekontrakter i 40 europeiske byer.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Facility Management

Hvordan finne balansen mellom hybrid og kontor?

18. september 2023

Mange organisasjoner i kontorbaserte bransjer strever fortsatt med å finne effektive og gode løsninger for hybridarbeid og optimalt belegg på arbeidsplassen. Enkelte sliter også med å få folk tilbake på kontoret i tilstrekkelig grad. Vi deler vår åtte-trinnsmodell som en organisasjon bør gå gjennom for å sikre at hybridarbeid blir vellykket.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Tydelige endringer for å imøtekomme fremtidens krav til arbeidsplassen

8. juni 2023

Mange virksomheter har i dag hybride kontorløsninger hvor tilstedeværelse på kontoret i stor grad er styrt av retningslinjer og preferanser. Det innebærer at selskapene må balansere en rekke ulike faktorer når de beslutter måten de skal jobbe på, arbeidsplassløsninger og arealbehov/sammensetning av eiendomsporteføljene sine i tiden fremover. Les mer om trender i vår European Office Occupier Sentiment Survey.
LES MER

Analyse, Kontor, Investeringer

Office Market Snapshot Q1 2023

4. mai 2023

Kontorleiemarkedet beholdt momentet fra et eksepsjonelt 2022. Høy etterspørsel etter kontorareal i et marked med lav ledighet og byggeaktivitet legger press på leienivåene.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Slutt på antakelser om hvordan kontoret benyttes. Data og teknologi må på banen.

17. mars 2023

Kontorbruken har endret seg. I takt med at virksomheter forsøker å tilrettelegge for en «ny normal», brukes gamle målemetoder for å vurdere behov og utnyttelsesgrad. Resultatet kan innebære et feildesignet areal - eller på porteføljenivå; kostbare uutnyttede arealer. For å kunne tilrettelegge for en ny, hybrid arbeidshverdag må antakelser ut, og data og teknologi inn på banen.
LES MER

Analyse, Kontor, Investeringer, Logistikk, Hotell, Bærekraft | ESG, Bolig, Handel

Norway Real Estate Market Outlook 2023

10. februar 2023

I CBRE Market Outlook gir vi våre analyser for året 2023. Les mer og last ned vår rapport.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Fem myter og sannheter om aktivitetsbasert arbeid

15. september 2022

Alle endringer er vanskelige, og spesielt utfordrende kan det være å få medarbeidere til å forlate det faste skrivebordet sitt til fordel for en aktivitetsbasert arbeidsstil (ABW, Activity-Based Working). Vi har satt sammen en liste med de fem vanligste mytene om ABW og hvordan man møter dem.
LES MER

Kontor, Eiendomsstrategi

Kontorets «gjenoppstandelse» krever nye strategier

30. mai 2022

Vi spurte beslutningstakere i over 100 selskaper hvordan de ser på kontorets rolle og deres strategier for eiendomsporteføljen fremover. Vi deler nå våre viktigste funn fra EMEA Office Occupier Sentiment Survey.
LES MER

Om bloggen

Som verdens ledende eiendomsrådgiver har CBRE tilgang på et unikt univers av analyser, undersøkelser, innsikt og ressurser. På denne bloggen deler vi vår kunnskap med deg, og vårt primærfokus er rettet mot næringseiendom. Uavhengig om du er kunde eller interessert i eiendomsbransjen, er vårt mål å holde deg oppdatert på de viktigste trendene.

På Norges eiendomsblogg kan du på en enkel måte abonnere på informasjon og tilpasse denne til ditt behov og dine preferanser.

Søk i bloggen