Siste innsikt 

Norges eiendomsblogg

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Fem myter og sannheter om aktivitetsbasert arbeid

15. september 2022

Alle endringer er vanskelige, og spesielt utfordrende kan det være å få medarbeidere til å forlate det faste skrivebordet sitt til fordel for en aktivitetsbasert arbeidsstil (ABW, Activity-Based Working). Vi har satt sammen en liste med de fem vanligste mytene om ABW og hvordan man møter dem.  
LES MER

Kontor, Eiendomsstrategi

Kontorets «gjenoppstandelse» krever nye strategier

30. mai 2022

Vi spurte beslutningstakere i over 100 selskaper hvordan de ser på kontorets rolle og deres strategier for eiendomsporteføljen fremover. Vi deler nå våre viktigste funn fra EMEA Office Occupier Sentiment Survey.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Miljø og fleksibilitet. Dimensjoner eiendommen riktig for fremtidens leietakere

27. januar 2022

Leietakerne har i en årrekke sett nytten av økt fleksibilitet og vi som leietakerrådgivere har jobbet med dette i lang tid. Hvorfor er ikke leiekontraktene tilpasset dette? Og hvorfor er det så få utleiere som tar kundenes behov for fleksibilitet virkelig på alvor?  
LES MER

Kontor, Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategien må baseres på et nytt beslutningsgrunnlag

17. desember 2021

I to år har verden levd gjennom en mildt sagt uvanlig periode. Ved å lære av de viktigste aktørene i eiendomsbransjen i verden, ser vi at trendene i markedet kan deles inn i fire hovedområder; talent, beliggenhet, belegg og brukeropplevelse. På bakgrunn av dette har vi funnet åtte sannheter som dagens bedrifter bør basere avgjørelsene sine på.
LES MER

Kontor

Slik unngår du leiefella. 3 tips til (re)forhandling av leieavtaler.

17. august 2021

Eiendom er ofte den nest største kostnadsposten etter lønnskostnader. Likevel har mange virksomheter et for lite fremtidsrettet syn på disse forpliktelsene. Mange inngår leiekontrakter med 5 års horisont, med begrenset fleksibilitet og retrettmulighet. Hvordan skal du holde tritt med endringstakten i samfunnet og virksomheten, og unngå unødvendige leieforpliktelser? Vi gir deg her noen gode tips når du skal inngå og reforhandle leieavtaler. 
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi

Kan vi nå snakke om hva som blir viktig på fremtidens arbeidsplass?

5. august 2021

Vi er fremdeles for opptatt av staffasjen og for lite interessert i hva som skaper en god arbeidsplass når fremtidens kontor diskuteres.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Mindre på kontoret, men samhandlingsbehov krever fleksible løsninger

10. mai 2021

En rekke virksomheter justerer retning for eiendomsporteføljen og strategi for arbeidsplassen i takt med endrede arbeidsmønstre som følge av pandemien. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt fremtidig bruk av kontoret og hjemmekontoret, og det forventes økt grad av hybrid-løsninger. Uforutsigbarheten gir økt behov for fleksibilitet i tilgang til areal.
LES MER

Analyse, Kontor

Oslos kontoretterspørsel kan falle med 550 000 kvadratmeter

15. april 2021

Det er lite tvil om at bruken av hjemmekontor vil være høyere etter pandemien enn før. Vi har forsøkt å regne på det, og den foreløpige konklusjonen er at Oslos kontormarked samlet sett ikke vil rammes veldig hardt, selv om økt hjemmekontorbruk også etter pandemien isolert sett kan viske bort en betydelig mengde kontoretterspørsel.  
LES MER

Analyse, Kontor

Outlook 2021: Kontor

24. mars 2021

Etterspørsel etter kontorarealer ble betydelig svekket av økonomisk nedgang og strenge restriksjoner i 2020. CBRE forventer noe bedring av leievolumene i 2021, drevet av en kombinasjon av styrket etterspørsel ettersom økonomien bedres, ferdigstillelse av nybygg og leietakeres økende fokus på kvalitet.
LES MER

Kontor, Arbeidsplasstrategi, Eiendomsstrategi

Morgendagens kontor

3. mars 2021

En rekke store virksomheter endrer nå retning for sin eiendomsportefølje og arbeidsstrategi i takt med endrede arbeidsmønstre.
LES MER

Om bloggen

Som verdens ledende eiendomsrådgiver har CBRE tilgang på et unikt univers av analyser, undersøkelser, innsikt og ressurser. På denne bloggen deler vi vår kunnskap med deg, og vårt primærfokus er rettet mot næringseiendom. Uavhengig om du er kunde eller interessert i eiendomsbransjen, er vårt mål å holde deg oppdatert på de viktigste trendene.

På Norges eiendomsblogg kan du på en enkel måte abonnere på informasjon og tilpasse denne til ditt behov og dine preferanser.

Søk i bloggen