CBREs rapport "Global Industrial & Logistics Outlook" gir en oppsummering av markedstrender som påvirker investeringsviljen for industri- og logistikkeiendommer. Blant annet seer man konsekvensene av en pågående disrupsjon i forsyningskjeden drevet av produksjonsforstyrrelser,  økte fraktkostnader og knapphet på logistikkapasitet.

Økonomiske utsikter
Den sterke veksten i global BNP fortsetter, men veksten vil være noe lavere enn det eksepsjonelle 2021. Konsumveksten er under press fra inflasjon og utfordringer i globale forsyningskjeder.

Handel
CBRE estimerer at en økning på 8 % i faste kostnader knyttet til lager/varehus tilsvarer en økning på 1 % i transportkostnader. Dette understreker viktigheten av geografisk plassering.

COVID-19-pandemien bidro til kraftig vekst i netthandel. Selv om mindre restriksjoner og nedstigninger har dempet denne effekten er netthandelen fortsatt over før-pandemiske nivåer i de fleste markeder. Denne økningen medfører økt etterspørsel etter logistikkbygg, hvor vi estimerer en kraftig global vekst på 61 % fra 2020 til 2025.

Investeringsmarkedet
Investeringsvolumet for industri- og logistikkbygg (I&L) var sterkt i 2021, også sammenlignet med øvrige eiendomstyper. Denne trenden ser vi tydelig både i Norge og globalt. Prime logistikkbygg i Oslo-området så en yieldkompresjon på 60 bps gjennom 2021 og avsluttet året på 3,80 %. Vi ser det samme også for globale I&L-yielder.

I&L fremtidsutsikter
Bruken av automasjon og AI vil akselerere globalt som en følge av manglende arbeidskraft. ESG vil også bli gradvis viktigere i jakten på å redusere CO2-utslipp. Industrisektoren vil møte økte reguleringer som vil tvinge frem endringer i måten vi jobber på i dag.

 


 

Ønsker du å vite mer?

Kontakt Igor Petkovic (logistikk) eller Lars Haugen (analyse)

Last ned rapporten 2022 Global Industrial & Logistics Outlook

Les også artikkelen: Netthandelsrevolusjon innen næringseiendom