I to år har verden levd gjennom en mildt sagt uvanlig periode. Ved å lære av de viktigste aktørene i eiendomsbransjen i verden, ser vi at trendene i markedet kan deles inn i fire hovedområder; talent, beliggenhet, belegg og brukeropplevelse. På bakgrunn av dette har vi funnet åtte sannheter som dagens bedrifter bør basere avgjørelsene sine på.

 
Fleksibilitet for å beholde talentene
Dagens ansatte forventer større autonomi, og arbeidsgivere som gir de ansatte valgmuligheter, vil få et konkurransefortrinn. Det er imidlertid bare 28 prosent av arbeidstagerne som ønsker hjemmekontor på heltid – de fleste ønsker en hybrid løsning.
Ønsket om en fleksibel hverdag er ikke nytt, men pandemien akselererte en trend vi har sett det siste tiåret. Kontorplassene kommer altså ikke til å forsvinne, men de vil bli mindre brukt, og leietagere kommer til å lete etter mer fleksible kontorløsninger.

1: Tilby fleksibilitet
Ansatte som returnerer til kontoret, ønsker seg fleksibilitet. Det vil føre til at de bruker kontoret på nye måter og til nye tider.

2: Etabler et nytt arbeidsreglement
Arbeidsreglementet må endres for å tilpasses hybridarbeid og en mer spredt arbeidsstyrke.

 

Beliggenhet og nærhet til hjemmet

Interessen for satellittkontorer som kan samle en stadig mer spredt arbeidsstyrke, er foreløpig moderat, men den er på vei opp. Spesielt arbeidstagere som nå pendler mer enn tre kvarter hver vei, ville foretrukket å jobbe på et kontor nærmere hjemmet. De bedriftene som kan tilby fleksible kontorløsninger, kan dra nytte av denne trenden.

3: Vurder desentraliserte løsninger
Desentraliserte kontorløsninger blir et viktigere verktøy for å støtte nåværende ansatte og tiltrekke seg nytt talent.

4: Vurder etablering av satellitt-kontor
I flere land har trenden det siste tiåret vært at mange flytter til områder som har lavere boligpriser og gir bedre livskvalitet, og denne trenden vil sannsynligvis fortsette.

Nye beregninger for belegg
På grunn av den økonomiske nedgangen og fremdeles krav om hjemmekontor i mange land, går mange virksomheter en usikker tid i møte. Da er det ekstra viktig å planlegge godt, spesielt når det kommer til kontorlokaler, som er en langsiktig utgiftspost. Kontorstrategier bør utvikles med utgangspunkt i at fremtiden er ukjent, og at fleksibilitet er nødvendig.

5: Planlegg i usikre tider
Bedrifter som makter å planlegge i usikre tider, kan vinne på det globale eiendomsmarkedet slik det er nå.

6: Vurder fleksible arealløsninger
Fleksible løsninger gjør at bedrifter enklere kan tilpasse plassbruken sin, og flere leietagere er positive til bruken av fleksible kontorløsninger.

Sørg for god brukeropplevelse
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser blir den nye standarden for arbeidsgivere som tilpasser seg arbeidstagernes ønske om å jobbe mer fleksibelt. De som ikke tilpasser seg, vil se at de fortsetter å betale for kontorplasser de ikke bruker. Det vil også bli behov for kontorløsninger som legger til rette for team- og prosjektbasert arbeid.

Leietagere befinner seg i skjæringen mellom den fysiske og den digitale verdenen. De er nødt til å utvikle strategier som på en god måte forener de to verdenene, slik at de kan forme måten arbeidstagerne samhandler med arbeidsplassen på i fremtiden.

7: Kontoret må være et attraktivt sted å komme
Nye typer arbeidsplasser blir essensielt for å sørge for at den spredte arbeidsstyrken har det bra og er produktiv og engasjert.

8: Rigg for gode teknologiske løsninger
Digital teknologi vil skape smartere, mer effektive bygninger og bedre arbeidstageropplevelser, inkludert tryggere og sunnere arbeidsplasser.

For mange virksomheter er eiendom den nest største kostnadsposten etter lønnskostnader. Å legge en fremtidsrettet og fleksibel strategi er i dag en nødvendighet.