Vi spurte beslutningstakere i over 100 selskaper hvordan de ser på kontorets rolle og deres strategier for eiendomsporteføljen fremover. Vi deler nå våre viktigste funn fra EMEA Office Occupier Sentiment Survey.


 


Et betydelig flertall av virksomhetene, (68 %) forventer å ha innført regelmessig retur til kontoret i løpet av første halvår.
40 % av virksomhetene forventer å utvide kontorporteføljene sine.
70 % støtter frivillig retur til kontoret, bare 6 % av virksomhetene krever full tid på kontoret.
72 % av bedriftene går mot hybride arbeidsløsninger.
Den hybride arbeidsmodellen
Virksomheter står nå overfor beslutningen om hvor høy grad av personlig autonomi som skal tillates, samt balansen mellom kontor og hjem. Over halvparten av selskapene foretrekker en hybrid løsning med kombinasjon av kontor og «hjemmekontor» (opp fra 29 % i fjor). 38 % tar utgangspunkt i at ansatte vil være på kontoret tre eller flere dager per uke.

Uavhengig av lokasjon forventer 40 % av virksomhetene å utvide kontorporteføljene sine de neste tre årene (opp fra ca. 30 % i fjor), og innenfor teknologisektoren oppgir 60 % at de vurderer en ekspansjon.

Porteføljestrategi og det fleksible kontormarkedet
Flere virksomheter evaluerer nå sin porteføljestrategi. Over en fjerdedel av bedriftene vurderer å flytte enkelte funksjoner til lavkostnadsregioner eller byer. Kostnader er imidlertid ikke den eneste faktoren som spiller inn. Mange virksomheter ser kvalitet som en sentral årsak til å revurdere lokasjon.

Vi ser også økt etterspørsel innenfor det fleksible kontormarkedet. Andelen selskaper hvor fleksible kontorløsninger utgjør mindre enn 10 % av porteføljen, er nå halvert. Mulighet for etablering i nye markeder og usikkerhet knyttet til kontorbruk er medvirkende årsak til denne økningen.

Endringer i eiendoms- og arbeidsplass-strategien
Nesten 90 % av de spurte vil gjøre endringer i eiendomsstrategien som følge av pandemien. Som et resultat ser flere behov for en justert arbeidsplass-strategi, med blant annet behov for en økning i samarbeidsområder (opp fra 36 % til 63 %), endring i utformingen av kontoret (opp fra 22 % til 50 %) og flere eller bedre fasiliteter på arbeidsplassen (fra 9 % til 36 %). 41 % av virksomhetene har økt fokus på helse og velvære.Ti hovedfunn:

 1. Retur til kontorer er første prioritet: Å få brorparten av ansatte tilbake til kontoret har ikke gått så raskt som mange virksomheter hadde håpet, selv om intensjonen er der. Imidlertid oppgir 68 % av selskapene at de forventer regelmessig retur til kontoret i løpet av første halvår.

 2. Ansatte har et valg – enn så lenge: 70 % lar i stor grad ansatte beslutte når de er på kontoret, eller har en deltidsordning. Bare 6 % av bedriftene krever at ansatte skal komme tilbake til kontoret på heltid.

 3. Det vil ikke skje på egenhånd - kommunikasjon og teknologi er avgjørende: Det er en gjengs anerkjennelse at en returprosess må etableres og kommuniseres med et tydelig og konsistent budskap fra ledelsen (63 %), med målrettet strategi og kommunikasjon (55 %).

 4. Vil justere porteføljestrategien: Kun 8 % av selskapene rapporterer at de ikke vil foreta noen endring i eiendomsstrategien som følge av Covid-pandemien.

 5. Vekstplaner vil sette lokasjonsstrategien på dagsordenen: Stadig flere virksomheter (40 %) forventer å øke eiendomsporteføljene de neste tre årene; og rundt en femtedel vurderer å flytte enkelte funksjoner, enten til rimeligere områder eller lokasjoner med høyere kvalitet.

 6. Tid for fleksibilitet: Bedriftens etterspørsel etter fleksibilitet øker. Andelen selskaper hvor fleksible lokaler utgjør 11-50 % av porteføljen forventes å øke fra dagens 13 % til 57 % innen to år.

 7. Hybrid arbeid krever tydelige retningslinjer: Et klart flertall (72 %) av virksomhetene går mot en hybrid arbeidsplassmodell.
  Likevel har knapt halvparten (56 %) utformet, eller er i prosess med å utforme, retningslinjer for ansatte knyttet til dette.

 8. Balansen mellom selskapets retningslinjer og personlige preferanser vil bli testet: 51 % av selskapene ønsker en tilnærmet lik fordeling av kontor og hjemmekontor. Nesten like mange (43 %) foretrekker en løsning hvor ansatte blir pålagt å komme til kontoret et visst antall dager i uken.

 9. En akselerator for en arbeidsplass-strategi: Alle elementer i arbeidsplass-strategien blir sett på som viktigere enn de var for et år siden. Å øke samarbeidsområder (63 %) og å revidere designstandarder (50 %) oppgis som de to hovedfokusområdene.

 10. Arbeidsflyt styrer plassen: Over 60 % av virksomhetene vil øke andelen blandede, delte eller mobile kontorplassløsninger. Nesten 80 % vil nedskalere antallet tradisjonelt faste kontorplasser.Last ned undersøkelsen